Nova usluga – Kapilarna distribucija prehrambene robe

NAMI LOGISTIKA je ponudila svojim klijentima novu uslugu-kapilarne distribucije prehrambene robe u hladnom lancu snabdevanja kao dodatnu vrednost na svoje logističke usluge. Kapilarna distribucija je još jedan segment u ponudi NAMI LOGISTIKe koji je falio da zaokruže i kompletiraju logističku ponudu za sve klijente. „Danas sa sigurnošću možemo reći da NAMI LOGISTIKA može ponuditi svaku logističku uslugu za svaku vrstu robe - počev od usluge carinskog posredovanja, preko svojih registrovanih carinskih skladišta, usluge skladištenja i čuvanja robe u ambijentalnim skladištima sa registrovanim veterinarskim kontrolnim brojem, usluga u skladištima sa temperaturnim režimima-hladnjačama za rashlađenu robu (od 0°C do +4°C ili +8°C do +12°C) hladnjačama za duboko zamrznutu robu (-25°C), preko usluge skladišne logistike, kapilarne distribucije - razvoza robe direktno do vrata kupca, povratne logistike.“ – rekao je Oliver Petrović, direktor prodaje i operacija NAMI LOGISTIKE, predstavljajući portfolio kompanije.

„Efikasan lanac snabdevanja ne može da funkcioniše više bez digitalne transformacije, stabilnih ERP sistema, WMS i TMS sistema, alata za predviđanje, koji daju efi kasnost i sledljivost u realnom vremenu. Time smo se vodili sve vreme razvoja i zato možemo reći da imamo stabilan sistem koji upravlja svim našim logističkim operacijama. Zajedno sa našim poslovnim partnerima smo razvijali sisteme za upravljanje skladištima i fl otom dostavnih vozila prema našim potrebama. U realizaciji naših zahteva na izradi so verskih rešenja radimo sa softverskom kompanijom iz Beograda „ SmartBit“ čija so verska rešenja WMS i TMS koristimo od početka sve do danas. Takođe sistem za praćenje vozila NTS koristimo u svakodnevnom radu.“ – dodao je Petrović.

NAMI LOGISTIKA sa svojom voznom fl otom, svakog dana, preko tri distributivna centra (Beograd, Niš i Čačak) doseže do svakog mesta u Srbiji - do preko 6.500 istovarnih mesta. Tako su zaokružili kompletnu sledljivost robe od trenutka kada je primljena i uskladištena, do trenutka kada se isporuči klijentu po svim standardima sistema menadžmenta kvaliteta i bezbednosti hrane ISO 9001 i HACCP.

„Naši zaposleni lako upravljaju rešavanjem dnevnih zahteva naših korisnika upravo koristeći pogodnosti softverskih rešenja u svim temperaturnim režimima i svim skladištima na preko 10.870 paletnih mesta u distributivnom centru u Beogradu. Digitalni alati koje koristimo pomažu zaposlenima da obavljaju posao, ali logistika svakako ostaje sektor u kojem su ključni faktor ljudi.“ – nastavio je direktor prodaje i operacija NAMI LOGISTIKE.

„Savremena IT rešenja, distributivni cross dock centri (Beograd, Niš, Čačak) dobro opremljena flota dostavnih vozila sa dva različita temperaturna režima u istom tovarnom prostoru, kao i stručan i obrazovan kadar, NAMI LOGISTIKU danas čine pouzdanim logističkim partnerom renomiranih svetskih i domaćih kompanija čime opravdavaju svoj slogan „4P (Pouzdan Partner = Pravi Partner)“.

Preuzmite PDF