Politika kompanije

NAMI DOO d.o.o. gradi svoj poslovni uspeh, razvoj i unapređuje zadovoljstvo i motivaciju korisnika i svih zaposlenih ispunjavanjem svojih strateških ciljeva, koji su:

  • Uvek vrhunski kvalitet I bezbednost svih usluga,
  • Stalno povećavanje zadovoljenja komitenata potpunim ispunjavanjem njihovih zahteva i očekivanja,
  • Dosledna kontrola procesa skladištenja, manipulacije i distribucije i upravljanje njima u cilju potpunog ispunjavanja zahteva komitenata i svih odgovarajućih propisa kako bi se eliminisali rizici po bezbednost i zdravlje ljudi,
  • Neprekidno ulaganje u razvoj i unapređivanje tehničke opremljenosti,
  • Stručno osposobljavanje zaposlenih i povećavanje njihove kreativnosti i inicijative,
  • Stalno povećavanje efikasnosti i efektivnosti svih procesa rada i uvećavanje profitabilnosti ukupnog poslovanja,
  • Stvaranje, održavanje i unapređivanje korektnih partnerskih odnosa sa dobavljačima i komitentima.

U ispunjavanju postavljenih ciljeva, svi zaposleni daju svoj lični doprinos uvođenjem, doslednom primenom i stalnim poboljšavanjem:
Sistema analize rizika i kritičnih kontrolnih tačaka
prema načeilima HACCP sistema,
a u skladu sa zahtevima CAC/RCP 1-1969
uključujući:
Dobre prakse skladištenja (GSP) i Dobru higijensku praksu (GHP).