Početna

DOBRODOŠLI NA NAŠ SAJT

NAMI

Skladište 1

 • Kombinovani skladištni prostor
 • Visokoregalno skladište 2820pall mesta
 • Hladnjače do -25°C
 • Rashladne komore za robu na +0°C do +8°C
 • Expedit sa predprostorom na +5°C
 • Utovarno/istovarne rampe
 • Poslovni prostor 320m²

SAZNAJ VIŠE

Skladište 2

 • Kombinovani skladištni prostor
 • Regalno skladište od 1700pall mesta
 • Hladnjače do -25°C
 • Expedit sa predprostorom na +5°C
 • Utovarno/istovarne rampe
 • Hlađeni prostor za utovar dostavnih vozila
 • Poslovni prostor 340m²

SAZNAJ VIŠE

Skladište 3

 • Kombinovani skladištni prostor
 • Visokoregalno skladište 4600pall mesta
 • Ambijentalno skladište 3190pall
 • Rashladna komora 1410pall, za robu na temp.rezimu +0°C do +6°C
 • Expedit sa predprostorom na +5°C
 • Utovarno/istovarne rampe
 • Poslovni prostor 650m²

SAZNAJ VIŠE

Skladište 4

 • Ambijentalni skladištni prostor
 • Skladište za hranu za životinje i kućne ljubimce
 • Visokoregalno skladište od 1750pall mesta
 • Utovarno/istovarne rampe
 • Poslovni prostor 120m²

SAZNAJ VIŠE

Preduzeće ‘’NAMI’’ d.o.o. je osnovano 1992. godine u Beogradu i uspešno posluje više decenija. Nalazimo se na ulazu u Beograd, neposredno uz autoput za Novi Sad, u samoj blizini buduće obilaznice Beograda kod Batajničke petlje i budućeg cargo centra Batajnica.
Na površini od preko 10000 m2 smeštena su četri logistička centra koja u celini posmatrano mogu da uskladište svaki proizvod.
OPŠIRNIJE

NAŠE USLUGE

BRZO - LAKO - SIGURNO

Skladištenje - carinsko skladište

NAMI logistika je u mogućnosti da ponudi kompletnu logističku uslugu za svoje klijente, pa osim skladištenja robe u kontroliranom temperaturnom režimu nudi i usluge manipulacije, komisioniranja, etiketiranja, deklarisanja, mikrokomisioniranja, inventarisanje…

Distribucija - Transport

Domaći transport i distribucija je najmlađi sektor koji je nastao kao nezaobilazna potreba da svojim partnerima pružimo kompletnu logističku podršku od pripreme, uvoza robe, planiranja rute, carinskog posredovanja, skladištenja i skladištne logistike do otpreme robe - distribucija sa rokom otpreme od 24h do krajnjeg kupca.

Carinsko posredovanje - špedicija

NAMI logistika je jasno odredila svoj cilj, to je pružanje maksimalne podrške partnerima i optimizacija procesa u lancu snabdevanja kako bi se pomoglo klijentima u stvaranju konkurentske prednosti na tržištu. U tom smislu i uloga službe špedicije je vrlo jasna i određena je ciljem same kompanije.

Poslovni prostor

Sve kancelarije u sastavu logističkih centara poseduju centralno grejanje, centralnu klimu, intrnet vezu, telefone i telefonske priključke, mogućnost korišćenja pomoćnih prostorija-konferens sala, preko 100 parking mesta za mala vozila kao i preko 80 priključnica za punjenjenje kamiona hladnjača!

Nova usluga kapilarna distribucija prehrambene robe u hladnom lancu snabdevanja

„Danas sa sigurnošću možemo reći da NAMI LOGISTIKA može ponuditi svaku logističku uslugu za svaku vrstu robe - počevod usluge carinskog posredovanja, preko svojih registrovanih carinskih skladišta, usluge skladištenja i čuvanja robe u ambijentalnim skladištima sa registrovanim veterinarskim kontrolnim brojem, usluga u skladištima sa temperaturnim režimima-hladnjačama za rashlađenu robu (od 0°C do +4°C ili +8°C do +12°C) hladnjačama za duboko zamrznutu robu (-25°C), preko usluge skladišne logistike, kapilarne distribucije - razvoza robe direktno do vrata kupca, povratne logistike.“

Opširnije

U PRETHODNOJ GODINI

Uskladištili smo

Više od tona

Prehrambenih proizvoda

Više od tona

Neprehrambenih proizvoda

Više od tona

Namirnica životinjskog porekla

Više od tona

Carinske robe

POZOVITE NAS ODMAH!

+381 (0)11 414-0-120